Forhandling af købspris

4.990DKK

Køberrådgivning inkluderer på forhandling og gennemgang af købsaftale

Undersøger markedet
Jeg undersøger prisniveauet på udbudte boligemner og solgte boliger i det specifikke lokalområde. Derudover vurderer jeg hvor stærkt vi står forhandlingsmæssigt og om det er købers eller sælgers marked i det specifikke område.

Gratis vurdering af boligen
Jeg vurderer boligens salgspris på en eller flere boligemner på baggrund af boligens dokumenter, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tinglyste dokumenter, servitutter, radonrisiko, risiko for oversvømmelse mm.

Laver strategi sammen
Vi laver sammen en strategi for den videre forhandling med udgangspunkt i jeres situation. Her opstiller vi delmål og fastlægger den maksimale købspris på en eller gerne flere boligemner

Forhandling
Jeg kontakter sælgers ejendomsmægler og indeleder forhandling om salgspris og overdragelsesbetingelser (f.eks. overdragelse af udemøbler, gardiner mv.) på en eller gerne flere boligemner

Lukker handlen
Jeg gennemgår købsaftalen på bolig, herunder kontroller salgspris, overtagelsesdato og andre vilkår. Jeg fremsender tilbud om køb af boligen til sælger med udgangspunkt i købsaftalen. Derudover hjælper jeg med, at aftalen bliver underskrevet af sælger indenfor en aftalt tidsfrist

Hvad koster køberrådgivning med forhandling
Koster kun 4.990 kroner