Køberrådgivning pris og ydelser

Mulighed for rente- og gebyrfri betaling over 10 måneder

Køberrådgivning der rammer plet

Med køberrådgiver får du vurderet, om boligen egentlig er udbudsprisen værd, eller om der er vilkår i bolighandlen som ikke er til gavn for dig

Vent ikke til det er for sent

Mange boligkøbere venter desværre til efter, at de har skrevet under på en købsaftale med at få en rådgiver på banen til at læse aftalen igennem og ordne papirerne – det kan blive dyrt

Ofte kun byggeteknisk rådgivning

Rådgivning om tilstandsrapporter, realkreditlån og ejerskifteforsikringer bliver ofte overset i forbindelse med boligkøb

Forhandling af købspris

Købhus.dk hjælper også med at forhandle prisen på boligen. Dermed tjener køberrådgivning sig normalt altid hjem – ofte op til flere gange

Find den bedste bolig

Køberrådgiver hjælper med at finde de bedste huse til salg i det aftale lokalområde.

Analyse af jeres boligbehov
Vi gennemgår sammen jeres ønsker og behov samt drøfter jeres økonomiske ramme til boligkøbet.

Drøftelse om forhåndsgodkendelse hos banken
Vi drøfter jeres muligheder for at få en forhåndsgodkendelse hos banken til jeres kommende boligkøb

Finder boligemner
Køberrådgiver gennemgår boligmarkedet i det valgte område og finder de tre mest attraktive huse til salg. I den forbindelse vil køberrådgiver både gennemgå online boligemner og skuffesager hos de lokale ejendomsmæglere

Klargøring til besigtigelse af bolig
Vi gennemgår sammen salgsopstillingen og tilstandsrapporten på de tre boligemner. Køberrådgiver orienterer om, hvad I skal være særlig opmærksom på under jeres fysiske bestigelse af de enkelte boliger.

Hvad koster køberrådgivning med udvælgelse af tre attraktive boligemner
Få tre særligt udvalgte boligemner for kun 2.790 kroner, som bygger på en grundig faglig vurdering og ekspertise. Ydelsen kan med fordel kombineres med “Før købsaftale-pakken”.

2.790DKK

Find den bedste bolig-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

279DKK

Før købsaftale-pakke

Vores ydelser inkluderer mere end du får hos boligadvokat

Gennemgang af boligens salgsopstilling
Jeg gennemgår salgsopstillingen sammen med jer, så I får et ekstra sæt øjne og vurdering af boligens oplysninger og købspris.

Gennemgang af boligens tilstandsrapport
Derudover kan en købermægler orientere køber om muligheden for at få en forhåndsgodkendelse til lån i forbindelse med et kommende boligkøb

Gennemgang af købsaftale
Jeg gennemgår selve aftaleteksten i købsaftalen, kontroller købsprisen og aftalen for upraktiske forhold vedrørende ejendommens beliggenhed, byggetekniske stand og forsikringsvilkår

Gennemgang af boligens servitutter
Jeg under boligens servitutter og orientere jer, hvis der er punkter, som I skal være særlige opmærksomme på

Afsluttende accept eller fortrydelse af boligkøbet
Hvis gennemgangen fører til, at der ikke er yderligere forhold il købsaftalen, så fremsender jeg godkendelse til sælger. Hvis det derimod ikke kan anbefales, at I gennemfører handlen på aftale vilkår, orientere jeg sælger om, at I ikke ønsker at købe boligen alligevel. Alternativt kan jeg via ydelsen forhandling forsøge at skaffe jer bedre vilkår.

Hvad koster køberrådgivning med rådgiverforbehold
Denne ydelse koster kun 5.490 kroner.

5.490DKK

Før købsaftale-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

549DKK

Forhandling af købspris

Køberrådgivning inkluderer på forhandling og gennemgang af købsaftale

Undersøger markedet
Jeg undersøger prisniveauet på udbudte boligemner og solgte boliger i det specifikke lokalområde. Derudover vurderer jeg hvor stærkt vi står forhandlingsmæssigt og om det er købers eller sælgers marked i det specifikke område.

Gratis vurdering af boligen
Jeg vurderer boligens salgspris på en eller flere boligemner på baggrund af boligens dokumenter, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tinglyste dokumenter, servitutter, radonrisiko, risiko for oversvømmelse mm.

Laver strategi sammen
Vi laver sammen en strategi for den videre forhandling med udgangspunkt i jeres situation. Her opstiller vi delmål og fastlægger den maksimale købspris på en eller gerne flere boligemner

Forhandling
Jeg kontakter sælgers ejendomsmægler og indeleder forhandling om salgspris og overdragelsesbetingelser (f.eks. overdragelse af udemøbler, gardiner mv.) på en eller gerne flere boligemner

Lukker handlen
Jeg gennemgår købsaftalen på bolig, herunder kontroller salgspris, overtagelsesdato og andre vilkår. Jeg fremsender tilbud om køb af boligen til sælger med udgangspunkt i købsaftalen. Derudover hjælper jeg med, at aftalen bliver underskrevet af sælger indenfor en aftalt tidsfrist

Hvad koster køberrådgivning med forhandling
Koster kun 4.990 kroner

4.990DKK

Forhandling af købspris-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

499DKK

Efter købsaftale-pakke

Indledende samtale på 30 min
Vi drøfter kort dine ønsker og behov til køberrådgivning igennem, herunder hvor du er i købsprocessen. Du får dermed en pakke som er skruet sammen helt efter dine behov. Vi gennemgår også eventuelle relevante boligemner og fremtidsperspektiver

Faglig gennemgang af boligens dokumenter efter branchens retningslinjer
Købhus.dk gennemgår alle boligens dokumenter for eventuelle fejl, mangler og uoverensstemmelser, som bør undersøges nærmere. Mere specifikt så består Købhus-basispakken som minimum af en gennemgang af boligens tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærkning, BBR-meddelelse, tingbogsattest og servitutter.

Rådgivning om byggesagkyndig
Du får rådgivning omkring behov for gennemgang af boligen med en byggesagkyndig

Opfølgende skype-samtale på 60 min
Vi gennemgår alt det grundlæggende, specifikke ønsker og behov i forbindelse med jeres boligkøb. Du får en faglig analyse og vurdering af både salgsopstilling, tilstandsrapport og meget andet i løbet af processen

 Hvad koster køberrådgivning
Efter købsaftale-pakken koster kun 4.190 kroner.

4.190DKK

Efter købsaftale-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

419DKK

Skøde og tinglysning

Udarbejdelse af skøde og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse

3.490DKK

Skøde og tinglysning-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

349DKK

Ændring af købsaftale

Det er sværere at ændre noget, som står i aftalen, når du først har accepteret den, og så vender tilbage efterfølgende med ændringer

Få altid hjælp af en køberrådgiver

Ifølge Forbrugerrådet Tænks seniorjurist Tina Dhanda bør du som boligkøber alliere dig med en køberrådgiver langt tidligere i købsprocessen

Tilstandsrapport er til for forsikringsselskabet

Tilstandsrapporten er ikke en byggeteknisk gennemgang af huset, set med købers øjne. De mange faldgruber kan hurtigt forvandle din drømmebolig til et økonomisk mareridt.

Stå ikke alene

I de fleste tilfælde står du over for en professionel ejendomsmægler, som repræsenterer sælger, og som er vant til og trænet i at få den højeste salgspris i en forhandlingssituation