Beregn afgiften på tinglysning

Her kan du nemt og hurtigt beregne tinglysningsafgiften på dit boligkøb - Du skal kun vide hvad boligen koster

“Boligkøb skal være nemt. Derfor har vi lavet en beregner til at beregne tinglysningsafgiften, også kaldt stempelafgift”.

Købhus.dk

Hvad koster tinglysningsafgift?

Når du køber bolig, så koster tinglysning af skøde 0,6% af købesummen + 1.660 kr. Her kan du nemt og hurtigt selv beregne hvad det kommer til at koste dig i tinglysningsafgift, når du har fundet den bolig, som du gerne vil købe. 

Tinglysningsafgift på skøde

I fri handel og ved køb af fast ejendom beregnes tinglysningsafgiften ifølge tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2 af købesummen, dog mindst af den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi.

Det fremgår dog i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 4, at reglen om ”mindst af ejendomsværdien” ikke gælder for enfamilie-huse, flerfamiliehuse eller fritidsboliger. For disse boliger anvendes i stedet for alene købesummen.

Tinglysningssatsen er ifølge lovens § 4, stk. 1 på  0,6%. Hertil kommer den faste tinglysningsafgift på kr. 1.660 jævnfør tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1.

Hvis I køber bolig til f.eks. 3.040.000 kroner, så udgør afgiften 0,6% af kr. 3.040.000. I dette tilfælde altså 18.240 kroner. Beløbet oprundes altid til nærmeste 100, så I ender på 18.300 kroner. Inklusiv den faste tinglysningsafgift på kr. 1.660 skal I altså betale 19.960 kroner.

I de fleste bolighandler vil I skulle betale tinglysningsafgiften, omkostningerne ved overtagelse af gæld og honoraret til egen rådgiver, mens sælgeren betaler de øvrige udgifter. Omkostningerne ved at optagelse af nye lån vil I også skulle betale for selv.

Den tinglysningsafgift, som sælger har betalt på sine lån, vil I ofte kunne overføre til jeres egne lån. Derfor er det god praksis, at sælger ikke få sine lån slettet i tingbogen, før I har taget stilling til, om I ønsker at få overført tinglysningsafgiften til jeres nye lån. Skøde tinglyses via digital tinglysning, hvor begge parter kan anvende digital signatur (NEM-ID).

Købesummen kan dog først frigives til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger. Hvis der i stedet for er tale om et betinget skøde, så vil det betyde at nogle forhold skal på plads først, som f.eks. aftalte renoveringsopgaver før I overtager boligen.

Tinglysning af skøde

Udgør 1.660 kroner + 0,6% af købesummen

Tinglysning af pantebreve

Udgør 1.660 kroner + 1,5% af det pantsikrede beløb

Tinglysning af ejendomsforhold

Udgør 1.660 kroner + 1,5% af det pantsikrede beløb

Køb vores mest populære ydelser

Hjælp af køberrådgiver

Læs mere om køberrådgivning

Læs mere om tinglysningsafgift

Vent ikke længere. Få køberrådgivning allerede i dag!