Skøde-pakken

Få hjælp med tinglysning og refusionsopgørelse, når handelen skal gennemføres i praksis

Hvad er skøde-pakken?

Få tinglysning og skøde på plads, inden I flytter ind i jeres nye drømmebolig – Alt sammen for 3.495 kroner – eller kun 349 kroner om måned

Hvorfor vælge skøde-pakken?

Skødeskrivning og tinglysning er en del af alle bolighandler. Står du for tinglysning i din bolighandel, så får du her komplet løsning 

Hvordan virker skøde-pakken?

Vi står for skrive skøde og sikre at alle efterfølgende trin følger de detaljer og terminer, der fremgår af købsaftalen herunder underskrivning via NEMID  

Hvornår er skøde-pakken en god idé?

Pakken er relevant, hvis boligsælger eller ejendomsmægler ikke står for skødeskrivning og tinglysning i din bolighandel

Tinglysning og berigtigelse af skøde i jeres bolighandel

Skøde-pakken indeholder følgende:

Dialog

Jeg hjælper med dialogen mellem jer, ejendomsmægler og pengeinstitutter

Skøde

Udarbejdelse af skøde samt indhentning af underskrifter

Debitorskifte

Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf

Tinglysning

Sikrer tinglysning af endeligt skøde

Refusionsopgørelse

Godkender refusionsopgørelse

Sælgers hæftelser

Tilsikrer at sælgers hæftelser slettes

Frigiver købesummen

Sikrer at købesummen frigives ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen

Hvad koster køberrådgivning med tinglysning

Prisen for ydelsen er kun 3.490 kroner

Husk at der er mulighed for rente- og gebyrfri betaling for kun 349 kroner om måned. Ydelsen betales over 10 måneder.

Ydelsen kan med fordel kombineres med Før købsaftale-pakken.

Skøde og tinglysning

3.490DKK

Skøde og tinglysning-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

349DKK

Tinglysning af skøde

Jeg hjælper jer med at sikre, at jeres handel gennemføres i praksis og i overensstemmelse med købsaftalen.

Når forhandlingen mellem sælger og jer er tilendebragt, og I er nået til enighed i forhold til handlens vilkår, vil jeg kunne tilsikre, at den endelige bolighandel færdigekspederes og berigtiges. Det vil sige, at handelen gennemføres i praksis, som aftalt mellem køber og jer før I overtager jeres kommende drømmehus.

Berigtigelsen starter efter, at I og sælger har underskrevet købsaftalen. Jeg hjælper med at tilsikre, at alle jeres forbehold er afklaret. Derefter er handlen endelig og nu skal den gøres rigtig. Alle forhold i berigtigelsen er beskrevet i købsaftalen f.eks. hvem der tager sig af de forskellige opgaver, der skal udføres. Derudover beskriver aftalen hvem der er den berigtigende part i forbindelse med handelen.

Jeg hjælper med deponere aftalte kontantbeløb hos sælgers ejendomsmægler og sikrer, at jeres bank stiller en bankgaranti for, at I kan betale resten af boligens købesum.

 

Hjælp med berigtigelse af skøde, tinglysning og refusionsopgørelsen

Hvis sælgers ejendomsmægler står for berigtigelsen, så vil jeg bistå jer med at tilsikre, at sælgers ejendomsmægler overholder aftalte frister i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af skødet, udarbejdelse af refusionsopgørelse (ofte senest 30 dage efter overtagelsesdagen), aflysning af sælgers prioriteter og til sidst frigivelse af den resterende del af købesummen til sælger. Det sker på overtagelsesdagen, og når jeg har fået besked om, at sælgers gamle lån er aflyst.

Denne ydelse kan være til stor hjælp for jer, da sælgers ejendomsmægler ikke må rådgive både sælger og køber i samme handel. Sælgers ejendomsmægler kan tilbyde at hjælpe med berigtigelsen, men må som følge af lovgivningsmæssige begrænsninger kun bistå i forhold praktiske forhold ved gennemførelse af berigtigelse af bolighandlen.

 

Skøde pris

Prisen for ydelsen er kun 2.490 kroner eksklusive tinglysningsafgiften. Ydelsen kan med fordel kombineres med efter købsftale-pakken.

Hjælp af køberrådgiver

Vent ikke længere. Få køberrådgivning allerede i dag!