Køberrådgiver er altid på din side i et boligkøb

Vores køberrådgivning sikrer dig et trygt og godt boligkøb uden bekymringer - og du kan samtidig spare mange penge
“Normalt er det ejendomsmægleren som indhenter relevante dokumenter og oplysninger om boligen – Men videreformidlingen af disse til jer er ofte mangelfuldt, når I skal ud og købe hus”.

Købhus.dk

Køberrådgiver, også kaldt købermægler, hjælper med de samme ydelser som boligadvokat

Du får hjælp med at sikre, at sælgerens ejendomsmægler overholder sin oplysningspligt og giver dig alle nødvendige oplysninger i forbindelse med dit boligkøb.

Derudover sammenholder vi sammen boligens salgsopstilling med de faktiske forhold på bolig. Derudover undersøger og afklarer købhus.dk eventuelle mangler og uoverensstemmelser i tilstandsrapporter og ejendomoplysninger.

Mere specifikt så består Købhus-basispakken af en gennemgang af boligens tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærkning, BBR-meddelelse, tingbogsattest og servitutter.

På baggrund af gennemgangen vil du blive oplyst om specifikke forhold på boligen, som du bør være særligt opmærksom på. Det kan f.eks. være forhold som kræver en nærmere undersøgelse, forsikringsmæssige forhold, sælgers ejerskifteforsikringstilbud og meget mere.

Køberrådgivningen bliver gennemført med udgangspunkt i en rådgivningsaftalen mellem dig og købhus.dk, som dokumenteres skriftligt. Dermed får du en klar og skriftlig aftale om, hvilke ydelser der er indholdt Basispakken. Derudover er der i aftalen også andre oplysninger som f.eks. køberrådgiverens uddannelse, kontaktoplysninger og meget andet. Husk at Dansk Ejendomsmæglerforening vurderer, at anvendelsen af en køberrådgiver kan spare en potentiel boligkøber, altså dig, for mange bekymringer, besvær og penge.

Det er samtidigt vigtigt at understrege, at ejendomsmægleren i en bolighandel er sælgers mand, hvorfor det altid er fordelagtigt for dig at gøre brug af køberrådgivning f.eks. i form af en køberrådgiver eller købermægler. Kort sagt kan vi spare dig for mange faldgruber ved et boligkøb og ærlige udgifter i fremtiden. 

Få hjælp fra en køberrådgiver – det kan altid betale sig. Du får køberrådgivning efter branchens retningslinjer og sikrer dig tryghed i beslutningsprocessen

Prisen for vores basispakken er altid lav, da vi gør brug af online dialog –  når du har fri eller tid

Indledende samtale på 30 min

Vi drøfter kort dine ønsker og behov til køberrådgivning igennem, herunder hvor du er i købsprocessen. Du får dermed en pakke som er skruet sammen helt efter dine behov. Vi gennemgår også eventuelle relevante boligemner og fremtidsperspektiver

Faglig gennemgang af boligens dokumenter efter branchens retningslinjer

Købhus.dk gennemgår alle boligens dokumenter for eventuelle fejl, mangler og uoverensstemmelser, som bør undersøges nærmere. Mere specifikt så består Købhus-basispakken som minimum af en gennemgang af boligens tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærkning, BBR-meddelelse, tingbogsattest og servitutter

Rådgivning om byggesagkyndig

Du får rådgivning omkring behov for gennemgang af boligen med en byggesagkyndig 

Opfølgende skype-samtale på 60 min

Vi gennemgår alt det grundlæggende, specifikke ønsker og behov i forbindelse med jeres boligkøb. Du får en faglig analyse og vurdering af både salgsopstilling, tilstandsrapport og meget andet i løbet af processen 

Hvad koster køberrådgivning

Købhus-basispakken koster kun 2.990 kroner

Husk at der er mulighed for rente- og gebyrfri betaling for kun 299 kroner om måned 

Køb vores mest populære ydelser

Hvad er en køberrådgiver?

Det er ikke mange år siden, at det næsten kun var boligadvokater, som var boligkøberens rådgiver ved en bolighandel. Boligadvokatens fokus er ofte kun en gennemgang af købsaftale og boligens øvrige dokumenter som f.eks. servitutter og tinglysning af skøde. Dermed dækker boligadvokatens arbejde kun den juridiske del af boligkøbet, men et boligkøb består af flere elementer end kun den juridiske del. En køberrådgivers fokus er derimod mere bredt ved en bolighandel, og køberrådgiveren deltager derfor ofte i en større del af købsprocessen. I forbindelse med boligkøb kan en køberrådgiver f.eks. hjælpe med at forhandle den rigtige købspris på boligen og har også mulighed for at besigtige boligen, hvis det er nødvendigt.

Dermed får du en mere dækkende rådgivning gennem hele processen, hvis du vælger en køberrådgiver frem for at vælge en boligadvokat, som udelukkende vurderer den juridiske del af bolighandlen. Det kan få en stor betydning for lige netop dit boligkøb. Du sikrer dig mod flere potentielle negative oplevelser i forbindelse med dit boligkøb end dem der eventuelt kan være gemt i de juridiske dokumenter som f.eks. servitutter. Når du gør brug af en køberrådgiver får du derfor en professionel og erfaren rådgiver, der giver en mere holistisk gennemgang og vurdering af dit boligkøb. Kort sagt får du en rådgiver der følger dig hele vejen gennem dit boligkøb fra A til Z.

Du kommer heller ikke til at stå alene over for sælgers ejendomsmægler, som ofte både er en erfaren sælger og dygtig forhandler – og hvis opgave er at sikre sælger den højeste salgspris på den korteste mulige tid. Det er begge forhold, der ikke er til fordel for dit boligkøb. Når du anvender købhus.dk som køberrådgiver, får du dermed en rådgiver som arbejder for at du kommer trygt og godt igennem dit boligkøb. Købhus.dk er udelukkende din uvildig rådgiver, som hjælper dig igennem boligkøbsprocessen på en faglig og ordentlig måde.

køberrådgiver koeberraadgiver

Hvordan hjælper købhus.dk?

Købhus.dk hjæler dig med at få den bedste start på dit boligkøb, som måske kan blive den største investering, som du foretager i løbet af dit liv. Vi hjælper dig derfor med at få det bedste udgangspunkt og de bedste vilkår, som du som boligkøber kan få. Vi hjælper dig også gerne med vurdering af købsprisen på en specifik bolig. Det er vigtigt at huske, at udbudspris ofte er sat højt fra sælgers side. Hvorimod en køberrådgiver hjælper dig med at finde frem til hvad købsprisen rent faktisk burde være.

Hvor en boligadvokat ofte kommer ind i billedet med deres rådgivning i den sidste del af købsprocessen, så hjælper en køberrådgiver dig med at undersøge hvad det er du rent faktisk køber, før du binder dig ved at underskrive en købsaftale. Når du gør brug af købhus.dk, så sikrer vi, at du får et forbehold med i købsaftalen for godkendelse af din bank og køberrådgiver. Kan vi hjælpe med andre vigtige tips og råd gennem dit boligkøb, ja så gør vi selvfølgelig også det.

Tidligere var det sådan, at ejendomsmægleren også havde pligt til at rådgive boligkøberen. Det gør sig dog ikke gældende mere efter en lovændring i 2015. I de nye regler fremgår det tydeligt, at ejendomsmægleren kun må være sælgers mand og dermed ikke må rådgive køber om selve boligkøbet. Du kan derfor ikke regne med, at du får hjælp eller rådgivning af sælgers ejendomsmægler, da han ikke må gøre det som følge af de nye regler.

køberrådgiver koeberraadgiver

Hvad må sælgers ejendomsmægler hjælpe mig med?

Ejendomsmæglers opgave er at sikre sælger de bedste vilkår f.eks. ved at få en så høj salgspris som muligt. Når du får en køberrådgiver fra købhus.dk ved din side, sikrer du dig dermed et mere ligeværdigt boligkøb. Det er derfor altid en god ide at få en køberrådgiver med helt fra starten – allerede når du begynder at overveje at kigge på nye boliger. En køberrådgiver hjælper dig nemlig med at afklare dine behov og købsmuligheder, udover også at gennemgå juridiske dokumenter som købsaftale og servitutter.

Mange boligsælgere ønsker altid at få den højeste pris for deres bolig og er måske lidt urealistisk i forhold til, hvor mange penge de kan få for deres bolig. Det kan til tider være med til at presse en ejendomsmægler til at sætte en for høj udbudspris, særligt hvis sælger skal vælge mellem flere forskellige ejendomsmæglere til at gennemføre sit boligsalg. Det kan betyde, at du kommer til at betale en for høj købspris for din bolig. Du kan derfor med fordel bruge en køberrådgiver til at vurdere om prisen er sat for højt og om der er mulighed for at forhandle et større afslag af på boligen.

Derudover er en køberrådgiver altid opmærksomhed på de andre muligheder for at spare på dit boligkøb, ud over bare at forhandle prisen mest muligt ned. Derfor kan det stort set altid svare sig for en boligkøber at anvende en køberrådgiver i forbindelse med sit boligkøb. En køberrådgiver ser også nogle andre ting på og i boligen, som du måske normalt ikke lægger mærke til selv. Det kan f.eks. være forhold omkring omkring tagets eller kloakkens tilstand, som kan kræve større investeringer ved køb af boligen inden for en kort tidshorisont. Du får hjælp til at se dit boligkøb gennem et sæt faglige briller, som både vurderer huset som en boliginvestering, fremtidssikring af behov samt et sted, hvor du skal trives og bo i mange år.

køberrådgiver koeberraadgiver

Hvad sker der når bolighandlen er indgået?

Når handlen er indgået og der er skrevet under på købsaftalen, så kan en køberrådgiver også hjælpe med at få skøde og refusionsopgørelse på plads. Hvis det derimod er sælgers ejendomsmægler, som er ansvarlig for skøde og refusionsopgørelse, så kan din rådgiver gennemgå og sikre at dokumenterne er i orden. Når alle forhold omkring boligen er undersøgt, så sender køberrådgiveren en godkendelsesskrivelse til sælgers ejendomsmægler, og først dermed er handlen en realitet.

Kort sagt hjælper købhus.dk dig med at få den rigtige bolig til den rigtige pris – nemt, trygt og billigt. Du kan vælge at kontakte os til enhver tid, og lige meget hvor du er din bolighandel – også når du overvejer at købe lejlighed eller sommerhus.

Køberrådgivning – Vigtige tips

[1] Der udarbejdes et gyldigt energimærke, når en privat bolig (dog ikke f.eks. sommerhuse og fredede bygninger) skal sælges. Boligens energiforbrug beregnes på baggrund af f.eks. varmeinstallationer mm.

[2] BBR står for Bygnings- og Boligregisteret, hvor oplysninger om alle boliger og bygninger i Danmark samles om f.eks. boligens areal, varmeforsyning mm.

[3] Tingbogsattesten viser de forhold, der er tinglyst på ejendommen f.eks. hvem der ejer boligen, om der er gæld knyttet til ejendommen eller og om der er servitutter på ejendommen.

køberrådgiver koeberraadgiver

Hjælp af køberrådgiver

Købhus.dk tilbyder også følgende ydelser:

Læs mere om køb af hus

Læs mere om køberrådgivning

Vent ikke længere. Få køberrådgivning allerede i dag!