Forhandling af købspris-pakke

Denne rådgivningspakke er skræddersyet til dig, der skal i gang med at forhandle pris og vilkår på drømmeboligen

Hvad er forhandling af købspris-pakken?

Her hjælper vi dig med forhandling om købspris på dit bolig med udgangspunkt i særligt udviklede strategier

Hvorfor vælge forhandling af købspris-pakken?

Husk på at ejendomsmæglerens opgave er at få så høj en salgspris for boligen som muligt – Det hjælper vi med ikke sker i dit boligkøb

Hvordan virker forhandling af købspris-pakken?

Ofte har ejendomsmægleren de bedste kort i en forhandling. Vi vender forhandlingssituationen på hovedet, så den kommer til at arbejde for din fordel

Hvornår er forhandling af købspris-pakken en god idé?

Pakken er relevant, når du ønsker at få den laveste købspris eller gerne vil have den bedste boliginvestering i et bestemt område

Her får du samme ydelse som både en købermægler og boligadvokat giver tilsammen

Forhandling af købspris-pakken indeholder følgende:

Undersøger markedet

Vi undersøger prisniveauet på udbudte boligemner og solgte boliger i det specifikke lokalområde. Derudover vurderer vi sammen hvor stærkt I står forhandlingsmæssigt og om det er købers eller sælgers marked i det specifikke område.

Gratis vurdering af boligen

Vi vurderer boligens salgspris på en eller flere boligemner på baggrund af boligens dokumenter, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tinglyste dokumenter, servitutter, radonrisiko, risiko for oversvømmelse mm.

Laver strategi sammen

Vi laver sammen en strategi for den videre forhandling med udgangspunkt i jeres situation. Her opstiller vi delmål og fastlægger den maksimale købspris på en eller gerne flere boligemner

Forhandling

Vi kontakter sælgers ejendomsmægler og indeleder forhandling om salgspris og overdragelsesbetingelser (f.eks. overdragelse af udemøbler, gardiner mv.) på en eller gerne flere boligemner

Lukker handlen

Vi gennemgår købsaftalen på bolig, herunder kontroller salgspris, overtagelsesdato og andre vilkår. Vi fremsender tilbud om køb af boligen til sælger med udgangspunkt i købsaftalen. Derudover hjælper vi med, at aftalen bliver underskrevet af sælger indenfor en aftalt tidsfrist

Hvad koster køberrådgivning med forhandling

Koster kun 4.990 kroner.

Husk at der er mulighed for rente- og gebyrfri betaling for kun 499 kroner om måned: Ydelsen betales over 10 måneder. 

Forhandling af købspris

4.990DKK

Forhandling af købspris-pakken (rentefrit over 10 mdr.)

499DKK

Forhandling af købspris og købsaftale på hus

Vil i være sikrer på, at l ikke betaler for meget for jeres drømmebolig, så hjælper jeg gerne med forhandle den bedste købspris hjem på en eller flere boligemner.  Jeg hjælper med at give en faglig vurdering af boligernes udbudte købspris med udgangspunkt i beliggenhed, størrelse, muligheder og vedligeholdelsesstand.  Derudover vurderer jeg også, om boligen umiddelbart på længere sigt er en fornuftig investering for jer med udgangspunkt i det specifikke lokalområde.

Jeg gennemgår også tilstandsrapport og sikrer nedslag i købsprisen, hvis der er bygningsdele som inden for en overskuelig tid skal udskiftes eller som kan medføre skade på andre bygningsdele. Derudover hjælper jeg med  at forhandle om indholdet i købsaftalen. Vi kan f.eks. aftale, at sælger sørger for at få ordnet eventuelle K3’ere, hvilket er en god idé inden I tegner husforsikring.

Jeg tilsikrer også, at formuleringerne i købsaftalen er juridisk korrekte, da det f.eks. kan blive afgørende for jeres boligkøb om sælger enten “oplyser” eller “indestår” om et forhold på boligen. Vi gennemgår også sammen indholdet i afsnittet ”Individuelle Vilkår” i købsaftalen, som indeholder detaljer om bolighandelen. Det kan f.eks. være aftaler om, at sælgers hårde hvidvarer, gardiner eller havemøbler indgår i bolighandlen. Hvis det er købers marked står I stærkere forhandlingsmæssigt, end hvis det er sælgers marked. Når et lokalområde betegnes som sælgers marked, så er der flere købere som sælger kan forhandle med. Dermed kan det være svært for jer at få et tilfredsstillende afslag i købsprisen.  Det vil jeg gerne hjælpe med, at I alligevel får. 

Hvad er en købsaftale

Købsaftalen er den kontrakt, som ejendomsmægleren udformer, når I tilkendegiver, at I gerne vil købe en specifik bolig. Det er samtidig et meget centralt dokument for bolighandelen, da samtlige vilkår for handlen fremgår af købsaftalen, herunder købspris, dato for overtagelse af boligen, ansvarsfraskrivelser fra sælgers side og lignende.

Der anvendes ofte en standard købsaftaleformular fra Dansk Ejendomsmæglerforening, men hvis aftalen er udfyldt af sælgers ejendomsmægler er der mulighed for at denne alene tager udgangspunkt i at varetage sælgers interesser. Købsaftalen er reelt blevet det eneste skriftlige individuelle dokument for en bolighandel mellem sælger og køber efter, at Det digitale Tinglysningssystem er overgået til elektroniske standardskøder og underskrivning sker elektronisk via NEM-id.

Vil du gerne vide mere om købsaftale, så er du altid velkommen til at ringe

Hjælp af køberrådgiver

Købhus.dk tilbyder også følgende ydelser:

Læs mere om køberrådgivning

Vent ikke længere. Få køberrådgivning allerede i dag!